De Opleiding

Iedere leerling is anders en daarom vindt Rijschool Van Dalen dat je rijopleiding gestructureerd moet verlopen. Rijschool Van Dalen zorgt ervoor dat je alles stap-voor-stap kan aanleren en deze stappen zullen voor iedereen net iets anders verlopen. Wij zetten voor elke leerling daarom ook een persoonlijk leerplan op. Aan de hand van de instructiekaart houden we je leerplan en vorderingen samen bij.

 
De Werkwijze
Leren autorijden is verantwoord leren te rijden. Veilig rijden vereist een wisselwerking tussen jou en andere verkeersdeelnemers.  Er komt meer bij kijken dan alleen het kennen van de verkeersregels. Verkeersinzicht is minstens zo belangrijk.
We kunnen de rijlessen/rijopleiding globaal verdelen in drie fasen:

•    Voertuigbediening
•    Verkeerssituaties
•    Verkeersinzicht en ervaring


Om dit te kunnen bereiken heb je een rijschool nodig die professioneel te werk gaat en is een vriendelijke instructeur een vereiste. Bij Rijschool Van Dalen krijg je altijd rijles van dezelfde instructeur in dezelfde lesauto, dit helpt om het leerproces te versnellen.


Fase 1
We beginnen de opleiding met het aanleren van de beheersing van de auto. Hierbij moet je denken aan het wegrijden en stoppen, sturen, schakelen, achteruit rijden. Op die manier wordt dus de basis gelegd voor de rest van de opleiding. Je leert wat een juiste zithouding is en hoe je deze instelt. Hoe doe je de verlichting aan en hoe werkt de airconditioning. 

De moeilijkheidsgraad verhogen we telkens een beetje. We gaan langzaam van de ‘industrie terreinen’ naar de eenvoudige lesgebieden. Het is belangrijk dat je de auto goed onder controle hebt voordat we een fase verder gaan.


Fase 2
Als de beheersing van het voertuig goed gaat, ga je leren om zelfstandig de diverse verkeerssituaties aan te kunnen. Dit is een hele aparte maar vooral leuke ervaring! Je zal merken dat dit vaak lastiger is dan dat het lijkt.

Je moet veel dingen tegelijker tijd kunnen doen zoals schakelen, remmen, sturen, kijken, inschattingen maken, beslissen, reageren, anticiperen. In het begin is dit best lastig en het is onze taak om dit geleidelijk aan jou over te brengen, zodat je het uiteindelijk helemaal zelfstandig kan. Tevens ga je wat speciale bijzondere verrichtingen leren voordat we een fase verder gaan.


Fase 3
In deze fase is de beheersing van het voertuig vloeiend en is de verkeersdeelname goed te noemen. Nu gaan we de puntjes op de figuurlijke ‘i’ zetten en gaan we wat moeilijker verkeerssituaties oefenen.

In deze fase kunnen we enkele proefexamens gaan rijden zodat je precies weet wat je straks te wachten staat. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je aan het CBR laat zien dat je een volwassen en zelfstandige bestuurder bent.


TussenTijdseToets
Aan het begin van FASE 3 plannen we ook je TussenTijdseToets (T.T.T.).

De T.T.T. is een rijtest dat verloopt als een echt examen, afgenomen door een examinator van het CBR. Het is een goede gelegenheid om alvast te wennen aan het praktijkexamen en om eventuele zenuwen weg te nemen.

Een T.T.T. is niet verplicht, maar wel raadzaam. Onderzoek van de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) heeft uitgewezen, dat de slaagkans met een T.T.T. aanzienlijk kan toenemen. Om een T.T.T. te kunnen afleggen, moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat. Wij adviseren je om de T.T.T. af te leggen als je ongeveer 2/3 van de rijopleiding achter de rug hebt.


De Toets:

De T.T.T. duurt in totaliteit ca. 55 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met de examinator en voor de toelichting op de uitslag en bespreking van het zelfreflectieformulier na de toets. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen.

Uitslag T.T.T.:

Na afloop van de toets krijg je advies over de examenonderdelen waaraan we nog wat extra aandacht moet besteden. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Samen met jouw rij-instructeur kun je dan gericht je rijopleiding afronden. Als je een positief advies krijgt over het onderdeel bijzondere manouvres levert het je een vrijstelling op voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgende praktijkexamen.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg