Autorijbewijs

ZORGT ERVOOR DAT JIJ VEILIG EN VERANTWOORD LEERT AUTORIJDEN.

Iedere leerling is anders en daarom vindt Rijschool Van Dalen dat je rijopleiding gestructureerd moet verlopen. Rijschool Van Dalen zorgt ervoor dat je alles stap-voor-stap kan aanleren en deze stappen zullen voor iedereen net iets anders verlopen. Wij zetten voor elke leerling daarom ook een persoonlijk leerplan op. Aan de hand van de instructiekaart houden we je leerplan en vorderingen samen bij. De Werkwijze Leren autorijden is verantwoord leren te rijden. Veilig rijden vereist een wisselwerking tussen jou en andere verkeersdeelnemers.  Er komt meer bij kijken dan alleen het kennen van de verkeersregels. Verkeersinzicht is minstens zo belangrijk.

We kunnen de rijlessen/rijopleiding globaal verdelen in drie fasen:
•Voertuigbediening
•Verkeerssituaties
•Verkeersinzicht en ervaring.

Om dit te kunnen bereiken heb je een rijschool nodig die professioneel te werk gaat en is een vriendelijke instructeur een vereiste. BijRijschool Van Dalenkrijg je altijd rijles van dezelfde instructeur in dezelfde lesauto, dit helpt om het leerproces te versnellen. 

We beginnen de opleiding met het aanleren van de beheersing van de auto. Hierbij moet je denken aan het wegrijden en stoppen, sturen, schakelen, achteruit rijden. Op die manier wordt dus de basis gelegd voor de rest van de opleiding. Je leert wat een juiste zithouding is en hoe je deze instelt. Hoe doe je de verlichting aan en hoe werkt de airconditioning. De moeilijkheidsgraad verhogen we telkens een beetje. We gaan langzaam van de ‘industrie terreinen’ naar de eenvoudige lesgebieden. Het is belangrijk dat je de auto goed onder controle hebt voordat we een fase verder gaan.

TussenTijdseToets
De T.T.T. duurt in totaliteit ca. 55 minuten. Een kwartier hiervan is gereserveerd voor de introductie met de examinator en voor de toelichting op de uitslag en bespreking van het zelfreflectieformulier na de toets. Tijdens de toets worden alle examenonderdelen onder de loep genomen en getoetst volgens de officiële exameneisen. 

Uitslag T.T.T.:
Na afloop van de toets krijg je advies over de examenonderdelen waaraan we nog wat extra aandacht moet besteden. Per examenonderdeel brengt de examinator een advies uit. Samen met jouw rij-instructeur kun je dan gericht je rijopleiding afronden. Als je een positief advies krijgt over het onderdeelbijzondere manouvreslevert het je een vrijstelling op voor dit onderdeel tijdens het eerstvolgende praktijkexamen.